top of page
  • Writer's pictureMiral Alabbasi

Er verdier og refleksjon viktige i dagens farmasi?

Updated: May 5, 2023

Senter for farmasi har arrangert workshop om refleksjon og verdier på Bjørnafjorden gjennom prosjektet FREMFARM.

Vi har hatt gleden av å snakke med både Ragnhild Holtskog og Hilde Frøyland om verdier, refleksjon og kommunikasjon i dagens farmasi


Intervjuet av Miral Alabbasi og Oda Marie Vabø Haugane


Kommunikasjon og refleksjon

Å reflektere betyr å gjenspeile. Det handler om å utfordre de etablerte forstillingene. Det er mye i farmasi som er tatt for gitt. Dette kalles for doxa, (red: de sidene ved kultur og samfunn som folk flest tar for gitt, og som de ikke finner grunn til å stille spørsmål ved). Det å kunne reflektere og stille de viktige spørsmålene til pasientene er en svært viktig del av det å være farmasøyt. Vi spurte Hilde; Hvorfor er det viktig for farmasøyter å reflektere?

Hun svarte med: “JA! det er nesten samme som å spørre hvorfor det er viktig for farmasøyter å tenke.”


Dette forteller oss at refleksjon står veldig sentralt i farmasøytens rolle i samfunnet. Farmasøyter møter ofte mennesker i ulike situasjoner. Det å se et bilde av dem i reseptformidleren gir oss ingen informasjon utover det at de er mennesker med visse sykdommer og diagnoser. Derfor er det svært viktig å se på det helhetlig ved å ha dialog med pasienten og kunne reflektere over hva pasienten tenker på når de bruker legemiddelet. For å gjennomføre våre oppgaver bør vi ha evnen til å reflektere og se ting fra ulike sider.
Implementering av verdier og refleksjoner


Kunst kan brukes som et verktøy for å formidle verdier og refleksjoner. Idéen kom fra at Hilde skjønte potensialet i kunst. Den kan brukes til å tenke abstrakt, til å tenke konkret og til å tenke på en helt annen måte enn det vi pleier å gjøre. Den hjelper deg til å få tak i følelsene dine, og til å kjenne igjen dine verdier. Gjennom kunsten kan man ta seg tid til å reflektere og utvikle sansene sine. Dette er en tankeprosess og er vanskelig i begynnelsen. Når man gjør det for første gang så kan det virke litt rart og uforståelig. For å kunne bruke dette verktøyet i praksis, er det nødvendig å bruke tid og forståelse. Dette har vi prøvd selv i vår samling på workshopen vi hadde.


"Selvfølgelig vi kan ikke ha farmasøyter som ikke reflekterer"

Denne teknikken kan også bli brukt i undervisningen på universitetet. Du lurer sikkert på hvordan? Det kan jeg prøve å svare på. Kunsten kan vise sammenhengene i mange fag. Farmakologi henger sammen med en kropp som henger sammen med hele mennesket. Ved å forstå denne sammenhengen, kan man se på faget farmakologi som mer menneskelig og tilgjengelig, og kanskje mindre leksikalsk enn ellers. Det at vi evner å knytte oss som mennesker nærmere til faget, gjør at vi lærer det bedre, tror jeg.


Farmasi handler om litt forskjellig, men det som er viktig å huske er at menneskemøte er en veldig viktig del av det. Alle forelesningene kan sprites opp ved å lage paralleller til det menneskelige enten ved hjelp av kunst eller på andre måter. Eksempelvis det vi hadde på workshopen; bildet “Dette er ikke en pipe” (René Magritte). Hva tror vi at vi forsker på og hva forsker vi FAKTISK på? Dette åpner nye sider i farmasi.


Fremtidige farmasøyter

Farmasøytisk skjønn, verdier og refleksjoner er veldig viktig. Faglig skjønn kobles opp mot etikk. De som er ferdigutdannede må også få dette med seg. Det som gjelder for meg, gjelder og for deg!


“Tror dere vi får bedre farmasøyter hvis vi inkluderer refleksjon og verdier i utdanningen?

Begge svarte: “Selvfølgelig kan vi ikke ha farmasøyter som ikke reflekterer.”


Alle farmasøyter bør ha disse egenskapene for å klare å gi det beste man har. Ikke minst bør farmasøytisk skjønn, verdier, refleksjoner og kommunikasjon være en del av studiet. Det å ha dette som en del av pensum, i forelesninger eller på eksamener, kan hjelpe farmasistudenter til å forstå sammenhenger og gjøre dem mer klare for arbeidslivet.

112 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page