top of page
  • Writer's pictureYlva Bratterud Helgesen

Forskning og innovasjon er fremtiden for farmasi

Updated: Feb 14, 2022

Intervju med Svein Haavik Intervju - sentral aktør i etableringen av farmasiutdanningen i Bergen


Vi har vært så heldige å få pratet med Svein Haavik, professor i farmakognosi og tidligere leder for Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen (UiB). Svein er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo i 1980. Interessen for kjemi og gode jobbmuligheter gjorde at han søkte seg inn på farmasi. Svein skrev masteroppgaven sin hos Nycomed, som på den tiden var verdensledende på utvikling av allergenekstrakter. Etter hvert ble det også en doktorgrad og arbeid i forskningsmiljøet med kreftforskning på Harvard Medical School. Etter tilbakekomst til Vestlandet ble Svein først apoteker på daværende «Haukeland Sykehusapotek» og senere apoteker på et primærapotek i Bergen. Derfra jobbet han iherdig med å få i gang farmasiutdanningen ved UiB, og det ble oppstart i august 2003.


«Hva kan jeg som farmasøyt bidra med her?»

Svein forteller at det gjorde inntrykk på han å komme fra forskningsmiljøet og ut i primærapotek. Han opplevde at hvert kundemøte hadde verdi i seg selv og her så han en mulighet for å anvende farmasøytisk kompetanse. Hans råd til farmasøyter ute i primærapoteket er å bruke muligheten i disse møtene ved hver gang å tenke: «Hva kan jeg som farmasøyt bidra med her?»


Hvorfor en farmasøyt er nyttig i dagens samfunn?


På spørsmål om hvorfor en farmasøyt er nyttig i dagens samfunn svarer Svein at breddekunnskapen som setter oss i stand til å prate med både kjemikere og leger, og bli forstått av begge, er en stor fordel i dagens helsevesen. Sammen med profesjonsrettet spesialkompetanse på tilvirkning av legemidler og kunnskap om kvalitetssikringssystemer har farmasøyter også muligheten til å gå inn i ulike forskningsfelt som f.eks. legemiddelbruk i befolkningen, legemiddelutvikling og legemiddelkjemi. Den brede kompetansen gir også mange muligheter i yrkeslivet. Selv er Svein storfornøyd med å ha fått muligheten til å jobbe både innen forskning, i sykehusfarmasi og i primærapotek, og erfarte at han hadde en annen vinkling med sin kompetanse fra forskning som kunne brukes i apotek.


For fremtiden håper Svein at det blir rekruttert flere gutter inn på farmasi slik at det blir en likere kjønnsfordeling i yrkeslivet. Ironisk nok var det for lenge siden forbud mot kvinner i farmasiens verden, det var så absolutt et mannsyrke! I dag er situasjonen helt motsatt. Verdier som er viktige for fremtidens farmasøyter mener Svein er respekten for legemidlene som en viktig innsatsfaktor i helsevesenet, men også det faktum at de kan være årsak til skade. Han mener farmasøyter må være klar over hvilken politisk posisjon de som yrkesgruppe står i. Jo flere farmasøyter, jo større felleskap. Helsevesenet er fortsatt sterkt drevet av tradisjonelle holdninger som potensielt kan hindre utviklingen av nye måter å jobbe og tenke på når det kommer til pasientens beste. Det kommer nye legemidler med ny teknologi, nyoppdagede sykdommer, og ikke minst nye generasjoner med opplyste mennesker som mest sannsynlig kommer til å ha andre måter å tenke på. Svein mener også at kommunikasjon er nøkkelen for fremtidens farmasøyter. Er vi ikke sterke nok på dette vil vi tape evnen til å formidle kunnskapen vår, og det vil også gå ut over legemiddelbrukerne.

74 views

Comments


bottom of page