top of page
  • Writer's pictureAase Raddum

Inspirerende Læringsfestival i Trondheim: Fra pedagogikk til pedagogisk utvikling

Updated: May 16, 2023


Læringsfestivalen gikk av stabelen 08.-09.05 på NTNU i Trondheim og samlet deltakere med interesse for pedagogikk og læring fra hele landet.

Programmet på Læringsfestivalen hadde stort spenn og varierte i tema fra VR som aktiviserende hjelpemiddel i undervisning til plenumsforedrag av Anna Tebelius Bodin med tittelen «Va varje pedagog bör veta -om hjärnan, inlärning och motivasjon». Plenumsforedraget fokuserte på hjernens biologi, forutsetninger for å forstå og huske, og hvordan dette påvirker læring. Tillit, historiefortelling og fokus var stikkord å ta med seg videre. Det var inspirerende å høre et foredrag, hvor presentasjonen ble skrevet/tegnet mens innlegget pågikk, og publikum ble invitert til å delta på en interaktiv måte.
Samtidig fikk vi oppleve den fantastiske overraskelsen til våre kolleger ved geologisk avdeling på Universitetet i Bergen, som vant utdanningsprisen. Førsteamanuensis i geobiologi, Bjarte Hannisdal, uttrykker sin overraskelse og glede og sier: "Jeg er veldig overrasket og glad." Universitetet i Bergen ble tildelt prisen for sitt arbeid med studentaktiv læring og nyskapende tilnærminger til studentvurdering. Denne prisen har en verdi på 1 million kroner.


«Recognition of pedagogical merits» var tittel på innlegget til Ruth Graham som handlet om det systematiske arbeidet for å evaluere og øke verdien av undervisning i akademia, slik at det blir tellende i karriereutvikling. Det globalet initiativet «Advancing teaching» (www.advancingteaching.com) bestående av mer enn 50 universiteter, arbeider for å informere, støtte og koble sammen universitet med et felles mål om en systemendring. Gjennom årlige spørreundersøkelser vil initiativet følge utviklingen av hvordan oppfatningen av status på undervisning endrer seg over tid, i tillegg til å utarbeide et rammeverk for å støtte vurdering av pedagogiske meritter og etablere en global beste praksis for undervisning.


Fra FREMFARM prosjektet ble det presentert to innlegg. Mirey Alfarah holdt innlegget «Bruk av Reflective Audio Notat (RAN) i farmasiutdanningen» som handlet om læringsaktiviteter som har blitt implementert i faget samfunnsfarmasi på første året i studiet og i klinisk farmasi som undervises på fjerde året. Innlegget skapte stort engasjement blant tilhørerne. Refleksjon brukes i mange ulike settinger og fagfelt, men bruken av lydfiler som refleksjonsmedium var ikke kjent fra tidligere og vekket nysgjerrighet hos mange.


Aase Raddum presenterte innlegget «Lab som læringsarena» og fortalte om prosjektet som har blitt gjennomført i galenisk farmasi. Prosjektet omfatter omstrukturering av en læringsaktivitet på laboratoriekurset, og kom i stand som følge av tilbakemeldinger fra tidligere års studenter og en legemiddelmangel som bidro til at en labøvelse måtte byttes ut. Stikkord i prosjektet har vært overgang til problembasert læring og fokus på gruppearbeid og økt selvstendighet i labarbeidet. Tilbakemeldingen fra tilhørerne var positiv, og det kom flere spørsmål om den praktiske gjennomføringen og overføringsverdien til andre fagfelt og arenaer.


Konferansen ble avsluttet med en engasjerende rundebordsdiskusjon med tema «Hvordan kan vi utdanne flere helsepersonell med færre helsepersonell». Deltakerne kom fra flere ulike helsepersonellutdanninger, inkludert sykepleie, medisin, ergoterapi, fysioterapi og farmasi. Temaet engasjerte og flere problemstillinger ble belyst, med spesielt fokus på gjennomføring av praksis i helseutdanninger. Internasjonalisering og gjennomføring av praksis i utlandet ble nevnt som mulige løsninger, mens krav til veilederkompetanse og rigide EU-direktiv som setter trange rammer for hva en praksisperiode skal være ble nevnt som utfordringer som hindret fremdrift og nytenkning.

Læringsfestivalen i Trondheim har vært en inspirerende opplevelse og gav oss mulighet til å vise frem resultater fra FREMFARM og komme i kontakt med andre som jobber med pedagogiske utviklingsprosjekt.
44 views

Comments


bottom of page